Huskurage – En policy vid oro för våld i nära relation

Styrelsen vill med detta utskick informera föreningens medlemmar om att styrelsen antagit en ny policy om Huskurage.

För mer information, se Huskurage på föreningens hemsida.

Styrelsen vill påpeka att denna policy antagits i förebyggande syfte efter rekommendation från en medlem i föreningen och inte p.g.a. att styrelsen uppmärksammat problem hos någon av föreningens medlemmar.