Information om de höga elpriserna

Som ni säkert märkt har elpriserna skjutit i höjden senaste 10-12 månaderna och det råder stor oro på marknaden för hur priserna kommer utvecklas framöver. Styrelsen vill med detta utskick informera om styrelsens hantering av föreningens elavtal.

Styrelsen bevakar aktivt offererade elpriser och utvärderar kontinuerligt föreningens situation och avtal för att se till föreningens bästa. Vi samlar in priser på rörligt, bundet och portföljförvaltade avtal från ett stort antal leverantörer och utvärderar regelbundet om/när det är läge att binda föreningens elavtal. Det är en svår situation eftersom det är svårt att sia om framtiden och det är självklart lätt att vara efterklok med facit på hand.

I dagsläget är styrelsens beslut att fortsätta med rörligt elpris med främsta motiveringen att de offererade bundna avtalen har väldigt högt pris per kWh samt osäkerheten på marknaden. Styrelsen tror och hoppas att priserna kommer stabiliseras vilket borde resultera i bättre offererade elpriser på bundna avtal framöver.