Förlängt undantag gällande andrahandsupplåtelse till flyktingar

Styrelsen har efter omvärldsanalys beslutat att förlänga det undantag som gällt fram till årsskiftet gällande uthyrning till flyktingar via hjälporganisationer som godkänd anledning för andrahandsupplåtelse.

Detta innebär att det nu är tillåtet att använda uthyrning till flyktingar som giltig anledning t.o.m. 2023-06-30. Inför sista juni 2023 kommer styrelsen på nytt utvärdera omvärldssituationen.

Uthyrning via hjälporganisationer tillåts om max 6 månaders tidsperiod i taget och kravet om referenser undantas för flyktingar som hyresgäster. I övrigt gäller samma regler och villkor (se Andrahandsupplåtelse för detaljer).

Styrelsen vill även förtydliga att ovan nämnda undantag i regel även innebär undantag om maxlängden på tillstånd d.v.s. i regel tillåts andrahandsupplåtelse om mer än 3 år vid ovan nämnd anledning (dock med 6 månaders tidsperiod i taget).