Information om elstöd

Styrelsen får mycket frågor om elstöd från medlemmar som undrar om vi i vår förening är berättigade till elstödet och när det i så fall kommer.

Det elstöd som nu betalas ut betalas endast ut till privatpersoner som står på egna elabonnemang. I vår förening har vi ett gemensamt elabonnemang för hela fastigheten och Individuell Mätning och Debitering (IMD) där elmätare mäter förbrukningen för varje lägenhet som sedan debiteras i efterhand på avin för årsavgiften. Detta betyder att inga medlemmar i föreningen har egna elabonnemang och alltså inte är berättigade till det elstöd som betalas ut nu.

I december publicerade regeringskansliet Frågor och svar om elstöd till hushåll information om att de arbetade på en modell för utbetalning av stödet till företag (däri bostadsrättsföreningar ingår). I måndags, den 20 februari kom ett nytt pressmeddelande Regeringen presenterar nya detaljer om elstödet till företag där regeringskansliet informerar om att de den 20 februari skickat ut två förslag på remiss för hur utbetalning av elstödet ska gå till. Efter att remisstiden går ut kommer även EU-kommissionen behöva ge sitt godkännande innan elstödet kan komma att betalas ut. Ambitionen är att företag (och bostadsrättsföreningar) ska kunna ansöka om utbetalningar från 30 maj 2023.

Förslaget som det ligger idag innebär ett elstöd om 79 öre/kWh för förbrukad el under perioden oktober 2021 till september 2022 vilket för vår förening skulle innebära drygt 200 000 kr i elstöd (ca 259 000 kWh). Styrelsen bevakar detta och kommer ansöka om elstöd så fort det finns möjlighet.