Installation av laddboxar i garaget

Samfällighetens styrelse har beslutat att installerat laddboxar i alla tre garage med start torsdag 9 december med förhoppning om färdigställande innan julhelgen.

Du som har en parkeringsplats där laddbox ska installeras behöver lämna 1,5 meter lucka framför din bil för att underlätta installation. Vänligen se lapp placerad på din bil för mer information!

För mer information om laddboxarna, vänligen se Policy för laddboxar.

Vill du ställa dig i kö för laddbox, vänligen anmäl dig på Köanmälan parkeringsplats med laddstolpe.