Lägre kostnader med nytt prisavtal Nacka Energi

Från första januari 2020 har Nacka Energi en ny prisstruktur som innebär att vi som kund får en ökad möjlighet att påverka vår elnätskostnad, samtidigt som Nacka Energi får större möjlighet att styra energianvändningen mot ett mer effektivt utnyttjande av elnätet.

Den nya prisstrukturen innebär förenklat att föreningen enbart betalar för konsumerad energi och konsumerad effekt jämfört med tidigare med konsumerad energi och avtalad fast effekt. Med nya prisstrukturen betalar föreningen även mer för energianvändning under ”höglasttid” (vardagar kl 06.00-22.00 fr.o.m. 1 nov till 31 mars) än ”låglasttid” (övrigt tid). Skillnaden är dock relativt liten.

En god nyhet med den nya prisstrukturen är avsevärt lägre kostnader för föreningen som tidigare haft en hög avtalad fast effekt. Den estimerade elnätskostnaden för 2020 förväntas minska med  27 780 kr, hela 23% (exklusive elskatt).