Fjärrvärmeoptimering – Jämnare inomhusklimat och lägre kostnader

Styrelsen har under en längre tid utrett alternativ för fjärrvärmeoptimering för att förbättra inomhusklimatet och sänka föreningens kostnader. Efter en gedigen upphandling har styrelsen träffat avtal med Stockholm Exergi (Fortum) gällande deras tjänst Intelligy.

Utvalda lägenheter kommer förses med en inomhussensor som mäter temperatur och luftfuktighet. Fjärrvärmesystemet kommer därefter värma upp fastigheten baserat på den genomsnittliga inomhustemperaturen istället för som nu baserat på utomhustemperaturen. Detta kommer innebära en jämnare inomhustemperatur och förhoppningsvis lägre kostnader.

Installationen har redan påbörjats och inom kort kommer styrelsen kontakta de medlemmar vars lägenheter kommer förses med inomhussensor.

I samband med detta har styrelsen även optimerat föreningens avtal med Stockholm Exergi vilket kommer innebär en konkret besparing om 29 750 kr/år, utöver förväntad besparing med Intelligy.