Ny leverantör av fastighetsskötsel och drift

Styrelsen har beslutat att byta leverantör av fastighetsskötsel och drift från HSB Stockholm till Nacka Drift & Skötsel, en lokal aktör med stort kunnande! I och med bytet sänks de fasta avgifterna för fastighetsskötsel med 50%.

Bytet sker fr.o.m. 2018-01-01 och kontaktuppgifter för felanmälan finns här fr.o.m. 1 januari.