Radonmätning i fastigheten

Under vintern kommer radonmätning genomföras i fastigheten. Styrelsen har inga indikationer på att radonhalterna skulle vara höga utan har beställt radonmätningen då det framkommit att ingen tidigare radonmätning har genomförts i fastigheten. Det finns således ingen anledning till oro.

Radonmätning utförs i alla lägenheter med markkontakt samt minst en lägenhet per plan och trapphus, gärna i anslutning till hiss- och/eller ventilationsschakt eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Styrelsen kommer ta kontakt med boende i de lägenheter där radonmätning behöver genomföras.