Ny policy för underhåll av spiskåpa och spjäll

Styrelsen har nyligen antagit en ny policy för underhåll av lägenheternas spiskåpa och spjäll.

Bakgrunden är att dessa är en del av fastighetens ventilationssystem och det är viktigt att dessa fungerar fullgott för att säkerställa god ventilation.

Policy för underhåll av spiskåpa och spjäll

  • Bostadsrättshavaren ansvarar för regelbundet underhåll såsom lampbyte, filterrengöring och byte av filter.
  • Bostadsrättsföreningen ansvarar för reparation av spiskåpa och spjäll samt inköp av reservdelar, förutsatt att anledningen till reparationen inte är felaktigt eller avsaknad av regelbundet underhåll från bostadsrättshavaren. Kontakta fastighetsskötaren om du behöver hjälp med din spiskåpa.

Aktuell policy finner du alltid på föreningens hemsida.