Ny styrelse vid extra föreningsstämma

Vid den extra föreningsstämman 3 mars 2022 skedde fyllnadsval till styrelsen då en styrelseledamot lämnat styrelsen i förtid. Styrelsen har nu konstituerat sig enligt nedan:

Styrelsen
Oscar Norberg (ordförande, ekonomiansvarig)
Nicklas Lundin (vice ordförande)
Thomas Rundin (sekreterare)
Patrik Löfgren (fastighetsunderhåll och mark)
Charlotte Lindberg (trädgårdsansvarig)
Veikko Räihä (HSB ledamot)

För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se Styrelsen på föreningens hemsida.