Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Vid den ordinarie föreningsstämman 6 maj 2020 valdes ny styrelse, valberedning och föreningsvald revisor. Veckan efter stämman konstituerade styrelsen sig enligt nedan:

Styrelsen
Oscar Norberg (ordförande)
Camelia Safai (vice ordförande)
Eyyüp Sürek (sekreterare)
Pontus Estenthal (ekonomiansvarig)
Ernst Karlsson (fastighetsunderhåll och mark)
Charlotte Lindberg (trädgårdsansvarig)
Bengt Persson (HSB ledamot)

Valberedningen
Jenny Furtenbach (sammankallande)
Lamia Sürek

Revisorerna
Beatrice Lidman (ordinare föreningsrevisor)

För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se sidorna Styrelsen, Valberedningen och Revisorerna på föreningens hemsida.