Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 6 maj 2020

Stämmoprotokollet från den ordinarie föreningsstämman 6 maj i år är nu färdigskrivet och signerat av alla parter.

P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran.

Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia på stämmoprotokollet.


Kommentarer

Ett svar till ”Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 6 maj 2020”

  1. Kerstin Fagerström

    Hej Oskar jag vill gärna ha ett protokoll , mvh Kerstin Fagerström