Nya styrelsen och övriga förtroendevalda Brf Palatinen 2017-2018

Vi genomförde vår föreningsstämma den 18 maj, där det var ca 20 personer närvarande.
Följande personer blev nominerade och valda att representera föreningens olika förtroendeuppdrag under det kommande året:

Ordförande
Dennis Höglund
Mobiltelefon: 070-495 13 27

Vice ordförande
Freddy Åfeldt

Sekreterare
Oscar Norberg

Övriga ledamöter
Niclas Axelsson
Sofia Hackman-Spolin
Emmeli Söderholm
Bengt Persson (HSB-ledamot)

Revisor
Helena Andersson

Valberedning
Lena Bursell (sammankallande)
Jenny Furtenbach
Anne Charlotte Pernold