Nytt stort kärl för kartonger i återvinningsrummet!

Styrelsen har nu möblerat om i föreningens återvinningsrum för att göra mer plats för kartonger.

Det står nu fyra stora kärl avsedda för kartonger och pappersförpackningar till vänster innanför dörren bredvid metallåtervinningen.

Tidningar lämnas nu i ett litet blått kärl bredvid plaståtervinningen till höger innanför dörren till återvinningsrummet.