Otillåtet att lämna grovsopor i återvinningsrummet

Det är inte tillåtet att lämna grovsopor och möbler i återvinningsrummet. Detta är väldigt kostsamt för föreningen och det stör hämtningen i återvinningsrummet.

Som exempel kan nämnas att bortforsling av sängen som någon olovligen lämnade nyligen kostade föreningen 1 500 kr.

2 thoughts on “Otillåtet att lämna grovsopor i återvinningsrummet

  • Lisbeth Jonth Suojanen

    Under alla år jag bott här har vi haft problem med dumpning av grovsopor. Jag tycker det är dax för kameraövervakning.

    • Hans Erik Myleus

      En bra ide för att få stopp vi andra får lov att köra till återvinningen

Stängt för kommentarer