Varning för snöras och istappar!

Styrelsen vill varna alla boende för snöras från fastighetens tak. Snö och is hänger över fastighetens tak och riskerar falla ner utanför portar och på gångvägar. Tingvalla Mark är informerade och kommer förhoppningsvis skotta taken under morgondagen.