Påminnelse: Byte av WAGO-kopplingar!

Styrelsen vill påminna alla boende om bytet av WAGO-kopplingar som kommer utföras torsdag-fredag 24-25 maj.

Det är viktigt att man är hemma anvisad tid eller har lämnat nyckel i nyckeltuben för att elektrikerna ska kunna genomföra bytet.

Om man inte vet vilken tid som gäller för just sin lägenhet, eller om man vill byta tid, vänligen kontakta styrelsen  snarast!