Personuppgiftspolicy för HSB BRF Palatinen

Styrelsen har under det senaste året arbetat aktivt för att bostadsrättsföreningen ska uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och Rådets Förordning 2016/679 även kallat Dataskyddsförordningen.

En del i detta arbete är att se över föreningens hantering av personuppgifter. Styrelsen har därför upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver föreningens hantering av personuppgifter.

Personuppgiftspolicyn finns publicerad på föreningens hemsida här.