Du visar för närvarande Personuppgiftspolicy för HSB BRF Palatinen

Personuppgiftspolicy för HSB BRF Palatinen

Styrelsen har under det senaste året arbetat aktivt för att bostadsrättsföreningen ska uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och Rådets Förordning 2016/679 även kallat Dataskyddsförordningen.

En del i detta arbete är att se över föreningens hantering av personuppgifter. Styrelsen har därför upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver föreningens hantering av personuppgifter.

Personuppgiftspolicyn finns publicerad på föreningens hemsida här.