Planerat elavbrott fredagen 11 december

Installationen av solceller är nu nästan färdig och sista steget är att koppla på anläggningen på föreningens elcentraler.  För detta kommer strömmen brytas tillfälligt.

Elavbrottet är planerat till fredagen 11 december och kommer påverka lägenheter och trapphus i följande portar under nedan angivna tider.

Mellan kl 10 och 12 i port 17B och 19

Mellan kl 13 och 15 i port 15 och 17A

För frågor se kontaktuppgifter till Solarwork som är anslaget i entréportarna.