Höjd inomhustemperatur

Då flera medlemmar har rapporterat om låg inomhustemperatur har styrelsen den 1 december justerat upp måltemperaturen för fjärrvärmesystemet från 22 grader till 22,5 grader. Förhoppningen är att detta ska medföra ökad komfort för föreningens medlemmar.

Om du anser att dina element inte ger ökad effekt, prova att motionera termostaten genom att vrida den från min till max några gånger och ställ sedan in den på maxvärdet.