Problem med fjärrvärme, felsökning pågår!

Fastigheten har för närvarande problem med fjärrvärmen vilket resulterar i kalla element och avsaknad av varmvatten.

Felsökning pågår av fastighetsskötaren och vi hoppas det ska vara klart inom kort.