Utredning optimerad fjärrvärme

Utredning optimerad fjärrvärme

Drift och Underhåll, Fastigheten, Förvaltning, Okategoriserade
Utredning av fjärrvärmestyrning Med start 1 november kommer styrelsen tillsammans med Stockholm Exergi att genomföra en utredning av fastighetens fjärrvärmestyrning med anledning av de klagomål som inkommit senaste året efter att föreningen gick över till optimerad fjärrvärmestyrning med Intelligy. Utredningen kommer bestå av att styrningen återgår till det ursprungliga styrsystemet Kabona samt att inomhustemperaturerna mäts m.h.a. Intelligys sensorer. Utredningen beräknas pågå ca två månader och justering av värmesystemet kan komma att ske under denna period. Om man upplever problem under denna tid får man gärna informera styrelsen om detta via kontaktformuläret på hemsidan.
Läs mer
Fel åtgärdat – Fjärrvärme och varmvatten på gång

Fel åtgärdat – Fjärrvärme och varmvatten på gång

Driftstörning, Okategoriserade
Fastighetsskötaren har varit på plats och åtgärdat felet med underhållscentralen som orsakade driftstoppet av fjärrvärme till element och varmvatten. Fjärrvärme och varmvatten är på gång och förväntas vara i normal drift om ca 30 min. Det är oklart vad som utlöste reläet men fastighetsskötaren kommer övervaka och göra djupare felsökning om problemet återuppstår. Styrelsen vill påminna om kontaktuppgifter till föreningens fastighetsskötare Nacka Drift & Skötsel som finns på föreningens hemsida där man även kan göra felanmälan elektroniskt.
Läs mer
Test av fjärrvärmenätet 1 februari

Test av fjärrvärmenätet 1 februari

Drift och Underhåll, Okategoriserade
Stockholm Exergi har informerat att de kommer utföra tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 1 Februari. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00. Under denna tid kommer värmeuttaget tillfälligt begränsas i föreningens fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.
Läs mer
Tester på fjärrvärmenätet 7 december 8-12

Tester på fjärrvärmenätet 7 december 8-12

Drift och Underhåll, Okategoriserade
Stockholm Exergi har meddelat att de kommer utföra tester på fjärrvärmenätet den 7 december. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00 Under denna tid kommer värmeuttaget tillfälligt begränsas i föreningens fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation. Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.
Läs mer
Problem med fjärrvärme åtgärdat!

Problem med fjärrvärme åtgärdat!

Driftstörning, Okategoriserade
Som vissa medlemmar noterat har föreningens fjärrvärmesystem som styr värmen till elementen gasat på för fullt under de senaste nätterna vilket resulterat i brännheta element under kortare tider de senaste dygnen. Stockholm Exergi har felsökt på plats och åtgärdat en glappande kontakt som misstänks vara boven i dramat. Vänligen kontakta styrelsen om problemet återkommer!
Läs mer
Fjärrvärmeoptimering – Jämnare inomhusklimat och lägre kostnader

Fjärrvärmeoptimering – Jämnare inomhusklimat och lägre kostnader

Drift och Underhåll, Ekonomi, Okategoriserade
Styrelsen har under en längre tid utrett alternativ för fjärrvärmeoptimering för att förbättra inomhusklimatet och sänka föreningens kostnader. Efter en gedigen upphandling har styrelsen träffat avtal med Stockholm Exergi (Fortum) gällande deras tjänst Intelligy. Utvalda lägenheter kommer förses med en inomhussensor som mäter temperatur och luftfuktighet. Fjärrvärmesystemet kommer därefter värma upp fastigheten baserat på den genomsnittliga inomhustemperaturen istället för som nu baserat på utomhustemperaturen. Detta kommer innebära en jämnare inomhustemperatur och förhoppningsvis lägre kostnader. Installationen har redan påbörjats och inom kort kommer styrelsen kontakta de medlemmar vars lägenheter kommer förses med inomhussensor. I samband med detta har styrelsen även optimerat föreningens avtal med Stockholm Exergi vilket kommer innebär en konkret besparing om 29 750 kr/år, utöver förväntad besparing med Intelligy.
Läs mer