Redovisning av alla företroendevalda i BRF Palatinen efter 2016 års föreningsstämma

Årets föreningsstämma hölls den 18 maj och blev en trevlig tillställning för de medlemmar och boende som slöt upp.
I vanlig ordning så hade vi ordnat med fika och smörgåsar, vilket brukar vara ett väldigt uppskattat inslag före stämman; de boende får chansen att umgås och mingla med varandra. Själva föreningsstämman fortlöpte väl och smidigt, mycket på grund av en fantastiskt duktig och påläst ordförande vid namn Kerstin Thufvesson. Här nedan presenteras alla de förtroendevalda, som valdes på stämman.

Styrelsen
Dennis Höglund, ordförande
Freddy Åfeldt, vice ordförande/sekreterare
Emmeli Söderholm, ledamot
Niclas Axelsson, ledamot
Bengt Persson, HSB ledamot

Föreningsvald revisor
Jenny Furtenbach

Valberedningen
Ann Charlotte Pernold (sammankallande)
Lena Bursell
Sofia Hackman-Spolin

Protokollet från stämman kommer  att laddas upp och finnas  tillgängligt på hemsidan inom några veckor.

Vi kommer även att försöka att regelbundet dela ut nyhetsbrev, som vi gjort tidigare under våren; där vi vill lyfta fram och informera om särskillda saker och händelser som rör vårt gemensamma boende. Vi vill uppmana alla  att alltid läsa igenom dessa nyhetsbrev noggrant, då det kan finnas väldigt viktig information, som rör alla boende.

Har du några frågor eller funderingar, så kontakta styrelsens via den vanliga mailadressen.

Mvh/Styrelsen