Serenaden #2 2016

Nu finns ett nytt nummer av Serenaden ute. Det har delats ut i till samtliga och finns tillgängligt digitalt via får hemsida.

Det som är extra viktigt i detta nyhetsbrev är informationen om tvättstugan som kommer att stängas av den 18 april.

Serenaden 2