Stämmoprotokoll från extra föreningsstämma 3 mars 2022

Stämmoprotokollet från den extra föreningsstämman 3 mars är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på…

Fortsätt läsaStämmoprotokoll från extra föreningsstämma 3 mars 2022

Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 28 april 2021

Stämmoprotokollet från den ordinarie föreningsstämman 28 april i år är nu färdigskrivet och signerat av alla parter. P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen…

Fortsätt läsaStämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 28 april 2021