Test av fjärrvärmenätet idag 6 februari

Stockholm Exergi har informerat att de kommer utföra tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den idag 6 Februari. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00.

Under denna tid kommer värmeuttaget tillfälligt begränsas i föreningens fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.

Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.


Kommentarer

Lämna ett svar