Utebliven hämtning av plastförpackningar felanmäld

Vanligtvis hämtas plastförpackningar från föreningens återvinningsrum torsdagar jämna veckor. I torsdags uteblev hämtningen av någon anledning vilket lett till översvämmade kärl i återvinningsrummet. Detta har felanmälts till Veolia som kommer skicka extra hämtning av plastförpackningar snarast.