Årsredovisningen för 2018 tillgänglig på hemsidan

Årsredovisningen för 2018 finns nu tillgänglig att ladda ner från föreningens hemsida här: Årsredovisningar

Av miljöskäl kommer styrelsen endast skriva ut ett fåtal exemplar till stämman och det är därför upp till varje enskild medlem att skriva ut ett eget exemplar om så önskas. För de medlemmar som ej har möjlighet att skriva ut kan styrelsen tillhandahålla utskrift.

Glad Påsk önskar styrelsen!