Besparing från solceller

Styrelsen vill ge föreningens medlemmar en uppdatering om föreningens solcellsanläggning som nu varit i produktion de soliga 8 månaderna av året.

Solcellsanläggning har hittills producerat 49 MWh vilket motsvarar 19% av föreningens totala konsumtion hittills i år.

Den producerade elen innebär en besparing om 76 000 kr samt 5 000 kr i såld el.

Med denna produktion och elpris så kommer solcellsanläggningen vara avbetald om 11 år.

Om elpriset går upp vilket allt tyder på så kommer besparingen bli större och avbetalningstiden kortare.