Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Vid den ordinarie föreningsstämman 28 april 2021 valdes ny styrelse, valberedning och föreningsvald revisor. Den 11 maj konstituerade styrelsen sig enligt nedan:

Styrelsen
Oscar Norberg (ordförande, ekonomiansvarig, dataskyddsombud)
Nicklas Lundin (vice ordförande, ansvarig för uthyrning av gästrummet)
Thomas Rundin (sekreterare, fastighetsunderhåll och mark)
Eyyüp Sürek (ledamot)
Charlotte Lindberg (ledamot, trädgård och gården)
Catharina Hillerström Vagli (HSB ledamot)

Valberedningen
Jenny Furtenbach (sammankallande)
Lamia Sürek
Ellen Otnes

Revisorerna
Beatrice Lidman (ordinare föreningsrevisor)

För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se sidorna Styrelsen, Valberedningen och Revisorerna på föreningens hemsida.