Förbättrad städning i de gemensamma utrymmena

Styrelsen har varit i kontakt med Städpulsen som städar i fastigheten med förhoppning om förbättrad städning framöver. Styrelsen har nyligen satt upp anslag i föreningens portar för att tydliggöra vilken städning som ingår i avtalet samt vilka dagar städning ska utföras. 

Om man som boende upplever att städningen missköts så får man gärna informera styrelsen om detta, gärna med datum och tydlig beskrivning av vad som misskötts.

One thought on “Förbättrad städning i de gemensamma utrymmena

Stängt för kommentarer