Ny hantering av elpris samt nytt pris för september månad

Elpriserna i vår del av landet fortsätter vara höga och varierar kraftigt för oss från månad till månad. Styrelsen har därför beslutat om ny hantering av elpriset för föreningens medlemmar.

Tidigare har föreningen haft som målsättning att elpriset till medlemmarna i snitt över tid ska överensstämma med den faktiska elkostnaden föreningen har (per kWh). Hädanefter, d.v.s. tills nytt beslut tas, kommer elpriset att sättas baserat på den faktiska elkostnaden föreningen haft per månad.

I praktiken innebär det följande. När föreningen mottagit räkningarna för september månad har inkommit och styrelsen räknat ut vad kostnaden per kWh var för september månad sätts elpriset för september månad. Styrelsen informerar medlemmarna om priset samt föreningens förvaltare som lägger in det nya elpriset för avisering. Notera att föreningen debiterar för förbrukad el i efterhand så september månads elförbrukning och kostnad kommer på avin för januari (som betalas i december).

Motiveringen till denna prissättning är delvist att föreningen inte ska betala för medlemmarnas elkonsumtion men framför allt för att föreningen inte ska råka debitera något extra av sina medlemmar och för att aktivt se över sin egen elkonsumtion skall löna sig. Styrelsen vill vara tydlig med att det inte ingår något påslag i det satta elpriset. Observera att priset föreningen sätter inte kan jämföras direkt med spotpriset på elmarknaden då elnätsavgifter, överföringsavgifter och elskatt tillkommer, även om föreningen har ett abonnemang med rörligt elpris.

Elpriset för september månads konsumtion är satt till 3,66 kr/kWh, att jämföra med priset för augusti månad som var 1,90 kr/kWh.