Tester på fjärrvärmenätet 7 december 8-12

Stockholm Exergi har meddelat att de kommer utföra tester på fjärrvärmenätet den 7 december. Testerna förväntas pågå från 08:00 till ca 12:00

Under denna tid kommer värmeuttaget tillfälligt begränsas i föreningens fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.

Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.