Nya förtroendevalda vid ordinarie föreningsstämma

Vid den ordinarie föreningsstämman i måndags (7 maj 2018) valdes ny styrelse, valberedning och föreningsvald revisor. Kort efter stämman konstituerade styrelsen sig enligt nedan.

Styrelsen
Oscar Norberg (ordförande)
Camelia Safai (vice ordförande)
Charlotte Lindberg (sekreterare)
Sofia Hackman Spolin (ekonomiansvarig)
Sebastian Lundquist (fastighetsunderhåll och mark)
Bengt Persson (HSB ledamot)

Valberedningen
Jenny Furtenbach (ordförande)
Jenny Siggelin
Sofia Olsson

Föreningsvald revisor
Helena Andersson

För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se sidorna Styrelsen, Valberedningen och Revisorn på föreningens hemsida.