Problem med fjärrvärme åtgärdat!

Som vissa medlemmar noterat har föreningens fjärrvärmesystem som styr värmen till elementen gasat på för fullt under de senaste nätterna vilket resulterat i brännheta element under kortare tider de senaste dygnen. Stockholm Exergi har felsökt på plats och åtgärdat en glappande kontakt som misstänks vara boven i dramat. Vänligen kontakta styrelsen om problemet återkommer!