Stämmoprotokoll från ordinarie föreningsstämma 28 april 2021

Stämmoprotokollet från den ordinarie föreningsstämman 28 april i år är nu färdigskrivet och signerat av alla parter.

P.g.a. gällande lagstiftning (skydd av personuppgifter) har styrelsen beslutat att ej publicera stämmoprotokollen publikt på föreningens hemsida. Protokollet finns dock tillgängligt för föreningens medlemmar på begäran.

Vänligen kontakta styrelsen eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i port 15 om ni vill ha en kopia på stämmoprotokollet.