Utredning optimerad fjärrvärme

Utredning av fjärrvärmestyrning

Med start 1 november kommer styrelsen tillsammans med Stockholm Exergi att genomföra en utredning av fastighetens fjärrvärmestyrning med anledning av de klagomål som inkommit senaste året efter att föreningen gick över till optimerad fjärrvärmestyrning med Intelligy.

Utredningen kommer bestå av att styrningen återgår till det ursprungliga styrsystemet Kabona samt att inomhustemperaturerna mäts m.h.a. Intelligys sensorer.

Utredningen beräknas pågå ca två månader och justering av värmesystemet kan komma att ske under denna period.

Om man upplever problem under denna tid får man gärna informera styrelsen om detta via kontaktformuläret på hemsidan.