Stamspolning i alla lägenheter!

Viktig information gällande arbete i er bostad!

Recover har fått i uppdrag att utföra stamspolning i hela fastigheten och behöver tillträde till er bostad då avloppen i kök och badrum skall rensas. Detta ska utföras för att minska risken för stopp i ert avlopp. För att minska risken för översvämning är det mycket viktigt att Recover kommer in i alla lägenheter.

Om ni ej har möjlighet att vara hemma är det viktigt att ni lägger nyckel i nyckeltub! Om inte tillträde ges kommer en extra kostnad motsvarande föreningens extrakostnad för stamspolning att debiteras på nästkommande avi.

 • Måndagen 7 november mellan 07:45 – 15:30
  • Serenadvägen 11
  • Serenadvägen 13B
 • Tisdagen 8 november mellan 07:45 – 15:30
  • Serenadvägen 13A
  • Serenadvägen 15
 • Onsdagen 9 november mellan 07:45 – 15:30
  • Serenadvägen 17B
  • Serenadvägen 19
 • Torsdagen 10 november mellan 07:45 – 15:30
  • Serenadvägen 17A

Förberedelser:

 • Var vänlig och töm skåpet under diskbänken.
 • Se till att vattenlås under tvättställ är tillgängliga.
 • Se till att alla golvbrunnar är tillgängliga.
 • Ta undan mattor fram till och inne i kök, badrum och extra wc.
 • Vi kan inte ta ansvar för eventuella husdjur. Om möjligt, stäng in eventuella husdjur i ett separat rum, skriv ett meddelande på ytterdörren om vi ska släppa ut dem när vi är klara.

FAQ – Allmänna frågor kring stamspolning.

Hur går en stamspolning till och när kommer vi till er lägenhet?

Vid en stamspolning så börjar man med att spola rören i källaren/bottenvåning ända ut till huvudledningen ut mot gatan. Man går uppåt våningsvis för att spola ur ledningen för att undvika att det blir stopp. Det är ytterst viktigt att vi får tillgång till lägenhet/er på bottenvåning där det mesta av avloppsrester kan samlas. Oftast behöver man gå fram och tillbaka flera gånger med spolslangen, för att lyckas spola bort allt som finns i röret, beroende på hur igensatta rören är. Vilket i sin tur gör att vi omöjligt kan säga vilken tid vi kommer. Vid spolning av höghus behåller vi nycklarna/att låsen är ställd i serviceläge, att nyckel ligger kvar i tub tills arbetet är färdigt. Detta för att vi kontrollerar lägenheterna under när vi arbetar oss uppåt i fastigheten. Vi säkerställer alltid bottenlägenheterna innan vi lämnar för dagen och behöver således tillgång till dessa under arbetspasset.

Kan det bli smutsigt i fastigheten efter stamspolningen?

Vid en stamspolning  kan det leda till att lite vätska samlas på golven, när vattenlåsen skall öppnas för att kunna spola rören, det handlar dock inte om speciellt mycket som behöver torkas. Det är dock viktigt att man flyttar undan eller tömmer eventuella underskåp under handfat i badrum samt tömmer skåpen under diskbänken i köket, så att dem som skall utföra spolningen kommer åt att utföra den på rätt sätt. Se även till att plocka undan eventuella värdefulla och ömtåliga saker som finns mellan lägenhetens dörr och badrum, WC samt kök, där man måste komma fram med spolslang och annan utrustning.

Om jag inte är hemma när stamspolningen sker?

Om ni ej är hemma vid det tillfället stamspolning skall genomföras i eran lägenhet är det viktigt att ni lämnar eran nyckel i nyckeltuben så att vi kommer åt dem aktuella avloppsanslutningarna i eran lägenhet.

Det luktar illa efter stamspolning, är det normalt?

Vid stamspolning öppnar vi upp golvbrunnar, vattenlås mm. Detta kan medföra att det blir dålig lukt. Är lukten kvar efter ett par dagar så rekommenderar vi att ni kontaktar Recover.

Kan man använda kök, badrum och tvättstuga vid stamspolning?

Ja det kan man göra, man kan gå på toaletten, duscha, använda köket mm. OM inget annat anges.

Är det säkert med stamspolning?

Vid stamspolning är det alltid 2 st representanter från Recover som arbetar i er lägenhet, för vår och er säkerhet. Recovers personal ska alltid kunna identifiera sig med ID-06. Recover går ej in i bostäder som har lämnat dörren olåst.

Frågor om stamspolningen kan ställas till vår samordnare på mail: stamspolning@recover.se eller tfn: 0704676040 (07.00-16.00, vardagar). Projektledare Petter Stenmo.